Regulamin sklepu

 

Sklep internetowy działający pod adresem epaktim.pl i zwany dalej Sklepem prowadzony jest przez firmę Epaktim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Poznańska 5, 62-021 Paczkowo, NIP 7822861068, REGON 0000782792

Dane teleadresowe:

Epaktim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Poznańska 5, 62-021 Paczkowo
Tel : +48 889 851 660
e-mail: sklep@epakbox.pl

§ 1.Warunki realizacji zamówienia

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży.
 2. Zamówienia mogą być realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę Sklepu.
 4. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail, potwierdzającą przyjęcie zamówienia przez Sklep.
 5. Realizacja zamówienia Klienta następuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-12:00 na poniższych warunkach:
  I.  w przypadku złożonego zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem płatności elektronicznych, rozpoczyna się po tym, jak Sklep zaksięguje płatność na koncie bankowym,
  II. w przypadku złożonego zamówienia płatnego za pobraniem, rozpoczyna się po tym, jak Sklep sprawdzi poprawność danych Klienta,
  III. w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową – realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili autoryzacji karty.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli towar jest dostępny w magazynie .W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany telefonicznie lub mailem o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, oczekiwanie na dostawę brakujących towarów i skompletowanie zamówienia lub anulowanie całości zamówienia).
 7. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Klient jest informowany telefonicznie lub mailem o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (oczekiwanie na dostawę brakującego towaru i skompletowanie zamówienia lub anulowanie zamówienia).
 8. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w postaci elektronicznej w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur.
 9. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie tylko i wyłącznie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 10. Informujemy, że dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą  z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Sklep nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§ 2. Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów na stronach Sklepu podane są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu (przy czym zmiany cen nie dotyczą zamówień złożonych przed wprowadzeniem tych zmian), wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu i przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

§ 3. Dostawa

 1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w ciągu 5 dni roboczych.
 3. Dostawa przesyłek realizowana jest za pośrednictwem służb kurierskich.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 5. Koszty dostawy:

PRZEDPŁATA NA KONTO:

 • kwota 8,00 zł – przesyłka kurierska
 • kwota 0,00 zł – przesyłka kurierska (przy zakupach od 500,00 zł)

PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE (POBRANIE):

 • kwota 10,00 zł – przesyłka kurierska
 • kwota 0,00 zł – przesyłka kurierska (przy zakupach od 500,00 zł)

§ 4. Formy płatności

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za złożone zamówienie, w tym za koszt dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy w przypadku wyboru przedpłaty. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do opłacenia ceny zamówienia przy jego odbiorze.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą:
  I. płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier
  II. przelewem bankowym/pocztowym na konto sklepu,
  III. za pośrednictwem płatności elektronicznych PayU.
 3. Bezpośrednie przelewy należy dokonywać na następujące dane:

ING BANK ŚLĄSKI 85 1050 1214 1000 0090 8060 6339

Epaktim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Poznańska 5, 62-021 Paczkowo

W tytule należy podać nazwę zamówienia lub imię i nazwisko.

§ 5. Reklamacje i rękojmia

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych, pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Towar może być reklamowany w przypadku jego niezgodności z towarem zawartym w zamówieniu oraz w przypadku wszelkich wad i uszkodzeń towaru, w tym:
  I. wad fabrycznych,
  II. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
  III. uszkodzeń powstałych w trakcie użytkowania produktu.
 3. Sklep odpowiada za wady produktu i rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem oraz z wypełnionym formularzem reklamacji (przy czym formularz ten nie jest dokumentem koniecznym do rozpatrzenia i uznania reklamacji i ma on charakter jedynie pomocniczy).
 5. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, w przypadku zgłoszenia reklamacji Klient może żądać wymiany tego towaru na nowy i wolny od wad, albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany towaru na nowy, pełnowartościowy. Jeśli Sklep nie ma możliwości wymiany wadliwego produktu, Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Dostawa towarów po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji odbywa się kurierem przy czym koszty przesyłki ponosi Sklep.
 7. Wraz z reklamowanym towarem prosimy o dostarczenie dowodu zakupu: paragonu, potwierdzenia sprzedaży lub faktury VAT (przy czym dowód zakupu nie jest dokumentem koniecznym do rozpatrzenia i uznania reklamacji i ma on charakter jedynie pomocniczy).
 8. Reklamowany towar należy odesłać na adres firmy: Epaktim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Poznańska 5, 62-021 Paczkowo

§ 6. Zwroty

 1. Zgodnie z obowiązującą ustawą, Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Zwrot jest możliwy, jeśli towar jest zwracany w stanie niezmienionym, bez śladów użytkowania.
 3. Zwracany towar prosimy odesłać razem z wypełnionym formularzem zwrotu oraz dowodem zakupu: paragonem, potwierdzeniem sprzedaży lub fakturą VAT (przy czym formularz zwrotu i dowód zakupu nie są dokumentami koniecznymi do odstąpienia od umowy i mają one charakter jedynie pomocniczy). Jeśli do zamówienia dołączona była faktura VAT, należy odesłać podpisaną korektę faktury, którą Sklep prześle Klientowi.
 4. Zwrotu należy dokonać na adres firmy: Epaktim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Poznańska 5, 62-021 Paczkowo
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep gwarantuje Klientowi zwrot całej wpłaconej przez niego kwoty. Oznacza to, że Sklep zwraca Klientowi kwotę równą cenie towaru . Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Sklep nie zwraca kosztów przesyłki.

§ 7. Gwarancje

 1. Okres gwarancji określony jest przez producenta towaru i jest on oznakowany na produkcie.
 2. Towar reklamowany należy przesłać na adres Sklepu.
 3. W ciągu 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep zobowiązuje się do wymiany towaru.
 4. Koszt wysyłki wymienionego towaru ponosi Epaktim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Epaktim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.09.2017 r roku.

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych

Składając zamówienie w sklepie epakbox.pl, w celu jego realizacji, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)

Oraz wyrażam zgodę na przekazywanie sobie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej i pocztowej.